ריטה

Strength:
Press
Go to RM1
or 4X5 at medium weight

Metcon: EMOM 14 min
Odd: 10 Push Press 50/35
Even: 50 Double Unders / 150 Rope Jump

Scaled: EMOM 14 min
Odd: 8 Push Press
Even: 100 Rope Jump