מחזיקים מעמד עד הסופ”ש

METCON
Cash-in:
100/85/70 Cal Bike
or
2000/1700/1400m Row

4 Rounds
50 Box Jumps
25 Partner Deadlifts
Weights on each side of bar:
F/F – 42.5/2.5 (Women’s Bar)
M/F – 60/40 (Men’s Bar)
M/M – 60/60 (Men’s Bar)

Cash-out:
100/85/70 Cal Bike
or
2000/1700/1400m Row

Time Cap: 45:00