ספיר

METCON
EMOM x 32
1: 14/11 Cal Row
2: 11/8 Cal Bike
3: 5 Strict Pull-ups + 5 Push-ups
4: 5 Push-ups + 15 Air Squats

RX+
15/12 Cal Row
12/9 Cal Bike

SCALED
Ring Rows/Banded Pull-ups
Elevated Push-ups