טראסטר

METCON
Every 7:00 x 6
18/14 Cal Bike or 24/18 Cal Row
20 Thrusters (20/15)
12 Burpees Over The Bar
400m Run
12 TTB
– Start every alternate round in reverse