מור

STRENGTH
Back Squat
10 @ 60%
10 @ 65%
8 @ 70%
8 @ 75%

METCON
EMOM x 20
1: 10 Back Squat (From Rack)
(42.5/30)
2: 10 Burpee Box Jump Over

RX+
(52.5/35)

SCALED
(35/25)
6-10 Burpee Box Step-up