סהר

SKILL
EMOM x 9
3/4/5 Pull-up/C2B
5 Thruster (42.5/30)

SCALED
(35/25)

METCON
5 Rounds, Each For Time:
8 V-up
8 Box Jump
8 Burpee
8 Box Jump
8 V-up
– Rest 1:00 b/t Rounds

Goal: 1:30-2:00/Round