איפה אתה פה?

METCON

or Time:
40 Back Rack Reverse Lunge (42.5/30)
20 Box Jump Over
15 HSPU
30 Front Rack Reverse Lunge
20 Box Jump Over
15 HSPU
20 OH Reverse Lunge
20 Box Jump Over
15 HSPU

200m Double DB/KB OH Carry (24/16)(22.5/15)

Time Cap: 40:00

RX+
High Box Jump Over
Strict HSPU

SCALED
(30/22.5)
Low Box Jump Over/Barbell Jump Over
Push-up