היום יש לכם הזדמנות לבדוק את ההתקדמות שלכם.
עשינו את האימון הזה  לפני כחודשיים אימון 008,
אז תבדקו מה הייתה התוצאה הקודמת שלכם ותנסו לשפר אותה.

 :Chipper

Run 800 m

Thrusters 50

Push Press 50

V ups 50

Back Extension 50

Run 800 m