ממשיכים ב EMOM השבועי,
המטרה שלכם היא להתמיד באותו מספר חזרות לאורך כל ארבעת הסיבובים.
במידה ושבוע שעבר הצלחתם, אז להוסיף חזרה אחת לכל סיבוב ולנסות שוב.
במידה ושבוע שעבר לא הצלחתם להשלים את כל ארבעת הסיבובים עם אותו מספר חזרות אז לנסות שוב.

Skill:

Hand stand progression

Wod: 16 min EMOM

3-6 Strict Pull up

4-7 Strict Dips

45 sec Farmer's Carry

30-45 sec Hollow Hold