אנחנו מציינים היום את האימון ה 100 שלנו מאז פתיחת המועדון,
ומה יכול להיות יותר טוב מלחגוג עם G.I Jane.

Strength:

Front Squat

10-10-10 at 75%

Wod: G.I Jane

100 Burpee Pull up