נחגוג את חג הפסח באימון עשרת מכות מצרים,

Metcon:

50 Hollow rock

50 Back extension

50 Lunges

50 Push up

50 Air squat

50 Ring rows

50 Burpee

50 V ups

50 Wall ball shots

50 Russian twist

Scaled: 35/25 reps each movement