Technique:

3 Position clean 3*3

Metcon: 3 Rounds for time

10 Power clean 60/40 kg

15 Toes to bar

400m Run

בחלק הראשון של האימון נמשיך לעבוד על הטכניקה של הקלין,
3 Position clean אנחנו מבצעים שלוש חזרות של קלין משלוש נקודות התחלה שונות,
במידה ונתחיל מהרצפה ונעלה בכל חזרה לכיוון הירך המטרה שלנו תהיה לשפר את הגרסיביות בדחיפה מהרצפה,האפשרות לצבור מהירות מתקצרת ככל שנקודת ההתחלה גבוהה יותר וגם צוברים עייפות.
אפשר להפוך את סדר החזרות ולהתחיל מהירך ולרדת לכיוון הרצפה, במקרה זה הדגש יהיה יותר על טכניקה ופחות על האגרסיביות בדחיפה.

בחלק השני נשמור על טכניקה ויעילות ב Power clean and Toes to bar וננסה להרוויח זמן בחלק של הריצה.
כרגיל האימון יהיה מותאם לרמות השונות.