Strength: Press

20 min to find 1rm

Warm up:

30%-50% 5 reps

50%-60% 3 reps

70% 1 rep

80% 1 rep

90% 1 rep

100% 1 rep

100+ 1 rep

Metcon: 16 min EMOM

Strict pull up 3-6 reps (add weight if you can do more)

Hollow hold 30-45 sec

Farmers carry 45 sec

Handstand push up 3-8 reps

.השבוע אנחנו מסכמים חודשיים של עבודה קשה ולעיתים משעממת, אבל בעלת ערך רב להמשך הדרך

?האם הצלחנו להשיג את המטרות שהצבנו לעצמנו לפני חודשיים

?אך מודדים הצלחה

מבחינתי ההצלחה האמיתית שלנו כמועדון היא ההשקעה של המתאמנים שלנו, העבודה הקשה שלהם בכל אימון, הגישה החיובית שאיתה הם באים ומסיימים כל אימון, ההבנה שלוקח זמן ומאמץ להשיג את הדברים שאתה רוצה, המשקלים על המוט או השינויים הפיזים שחלים הם רק ביטוי להצלחה

ההצלחה האמיתית קורית לאורך הדרך והיא תלווה אותכם בהמשך הדרך.