בחלק הראשון של האימון נמשיך לעבוד על הטכניקה של הסנאץ,
ובמיוחד על השלב של הדחיפה האגרסיבית והמשכיות של הכתפיים והזרועות.

בחלק העיקרי של האימון נבדוק את היכולת שלכם להתאושש ממאמץ.
יש לכם שלושה סיבובים של דקה אחת למקסימום חזרות לתנועה, עם דקה מנוחה בין הסיבובים.
הרעיון הוא לנסות לשמור על אותו מספר של חזרות בין הסיבובים.

Technique:

Snatch pull + snatch 4(2+2)

Metcon:
3 rounds, 1 minute per station of:

Snatch
Air squat
Thruster
Burpee
Rest

Perform this like "Fight Gone Bad,
by rotating immediately to the next station every 1 min,
the clock does not stop or reset between stations.