הגוף שלנו הוא כלי העבודה העיקרי שלנו,

כל השאר זה כלי עזר שעוזרים לנו להוציא את המקסימום מהגוף שלנו.

אנחנו מגוונים בכלי העזר שעומדים לרשותנו,

לפעמים זה מוט, שק או קטלבל הכלי עצמו פחות חשוב מה שבאמת חשוב זה השימוש שאנחנו עושים בכלים האלה.

בחלק הראשון של האימון לעלות במשקלים בצורה הדרגתית, לא להגיע לכשל באף סט.

בחלק השני לבחור משקל עבודה לפי הסנאץ.

Strength: 

Weighted reverse lunges 3*8 (each leg)

Metcon: For time

21-15-9

Kettlebell thruster

Kettlebell snatch

400m Run between rounds