העבודה על טכניקה לעולם לא נגמרת,
אנחנו מתחילים ללמוד את הטכניקה ללא משקל בכלל עד שהטכניקה מגיעה לרמה טובה ובטוחה.
משם אנחנו מתקדמים למוט ללא פלטות עליו וממשיכים לתרגל עד שמגיעים לעקביות בתנועה,
ורק כשהטכניקה בטוחה, יעילה ועקבית אנחנו שוקלים להוסיף קצת משקל.

Technique:

Snatch pull 4*4
Snatch 4*3

Metcon: 3 rounds for time

10 Power snatch
15 Toes to bar
400m Run