בחלק הראשון להקפיד על טווחי תנועה מלאים ועבודה איטית וטובה.

בחלק השני להקפיד על הטכניקה בג’רק, בשאר התנועות ניתן להגביר מהירות.

Strength: 10 min EMOM

5 Chest to bar pull up

5 Strict toes to bar

Metcon: 4 Rounds for time:

10 Push jerk 50/35 kg
10 Handstand push up
15 V ups