בחלק הראשון נמצא משקל מקסימאלי לשלוש חזרות,
לנוח טוב בין הסטים, להקפיד כרגיל על טכניקה נכונה, זה יבטיח יעילות ובטיחות בתנועה.

החלק השני אומנם קצר אבל בדופק גבוה, המנוחות היחידות שאתם צריכים לקחת זה בין השלב של מחיאת הכף מעל הראש בברפי ועד שהידיים נוגעות ברגליים.


Technique: Squat clean

15 min to find heavy 3
3-3-3-3

Metcon: 10 min AMRAP

5 Power clean 60/42 kg
10 Burpee to bar