החלק הראשון של האימון מוקדש לעבודת כוח על הטבעות Strict ring dips,
במידה ואתם לא יכולים עדיין לעשות את התרגיל הזה נקדיש את הזמן לשלבים יותר מוקדמים בתרגיל והתקדמות.

 

Skill: 10 min of work

5 Sets of 5-7 Strict ring dips
or
Ring dip progression
Metcon: 20 min AMRAP

10 Deadlift (60%)
20 V up
30 Air squat
400m Run