ממשיכים במסורת,
כל 100 אימונים מבצעים את הבנצ'מרק G.I Jane.
אתם יכולים לבדוק את התוצאות שלכם מהאימון ה 100 שלנו ב 27/03/17.

 

Strength:

Front squat
8-8-8
(60%-65%-70%)+5 kg

Metcon: G.I Jane

100 Burpee pull up