את האימון של היום עשינו ב 18/03/17 אימון מספר 91,
תשוו תוצאות.

SMWOD:

1600 Run

100 Sit up

100 Push up

100 Air Squat

1200 Run

100 Sit up

100 Push up

100 Air Squat

800 Run

100 Sit up

100 Push up

100 Air Squat