הקיפ היא תנועה שאנחנו משתמשים בה במתח ב Toes to bar ובתנועות נוספות,
בסופו של דבר זה מסתכם במעבר מהיר בין שני מצבי גוף Hollow ו Arch.

Technique:
20 min to improve your kipping pull up

Metcon: 5 Rounds for time
15 Pull up
20 Weighted lunges 24/16 kg
400m Run