להשוות תוצאות עם  אימון 490  28/04/18

Eva
5 rounds for time:
800 m run
30 kettlebell american swing 32/24 kg
30 pull up

Scaled: 5 rounds for time:
600 m run
22 kettlebell american swing 24/16 kg
22 pull up

5 rounds for time:
400 m run
15 kettlebell american swing 16/12 kg
15 pull up