להשוות תוצאות עם אימון 525 05/06/18

Strength: Wendler cycle 3 week 2
Press 3-3-3+ (70%-80%-90%)
Or
4*5 Add 2.5 kg

Metcon: Fran
21-15-9
Pull up
Thrusters 42.5/30 kg