להשוות תוצאות עם אימון 384  17/01/18

Strength: 16 min EMOM
5 Bench press @ 75%
45 sec Farmer carry as heavy as possible
30-45 sec L sit
Heavy ring row

Metcon: Karen
150 Wallball 20/14 lb