להשוואת תוצאות עם יום שבת 12/05/18 אימון 503

Metcon: Kelly
5 Rounds for time
Run 400 meters
30 box jump
30 Wall ball 10/6 kg

Intermediate Option
4 rounds for time of:
Run 400 meters
30 box jumps
30 wall-ball shots

Beginner Option
3 rounds for time of:
Run 400 meters
20 box step-ups
30 squats
Time cap 35 min