להשוות תוצאות עם אימון 736 25/09/18

Strength:
Thruster 3-3-3-3
Build to a heavy 3 reps

Metcon: Fran
21-15-9
Thrusters 42.5/30 kg
Pull up