להשוות תוצאות עם יום שלישי 09/10/18 אימון 750
Strength:

Lunges 5-5-5-5 (each leg)
Add 2.5 to each set from last time

Helen: 3 Rounds for time
400m Run
21 Kettlebell swing 24/16
12 Pull up

Scaled:
300m Run
15 Kettlebell swing 16/12
9 Jumping pull up