אימון זוגות קרינה ושחר

Strength:
Find max box jump height

Partner WOD: 20 min AMRAP
30 Calories assault bike/ 40 calories row
30 Deadlift 80/55
30 Toes to bar
30 Box jump
*I go you go