שחר,שקד,היבא ורותם

Partner WOD: 25 min AMRAP
400m Run
20 Power clean 60/42.5
20 Hand stand push up
30 Bike calories
* “I go you go” complete the run together

Option B:
Partner WOD: 25 min AMRAP
400m Run
14 Power clean 40/27.5
14 Box push up
20 Bike calories
* “I go you go” complete the run together