נדיה

אנחנו מתחילים תוכנית כוח חדשה השבוע שתימשך ב 12 השבועות הקרובים.
התוכנית בנויה על עלייה הדרגתית במשקלי העבודה ובמקביל ירידה בכמות החזרות, סט אחרון בלבד הוא למקסימום חזרות טובות.
התנועות בתוכנית הכוח יהיו בימים קבועים:
יום ראשון Deadlift + Dips
יום שלישי Press + Hollow
יום חמישי Back squat + Strict pull up

Strength:
Deadlift 4*10 @ 55% the last set is for max reps.
Beginners:
Deadlift 4*5 add 5 kg to previous week

Ring Dips:
Find your max and then
1. If you can do more than 15 dips, do weighted dips 3*5
2. Less than 15 reps – 3 sets @ 50%
3. Jump up and slowly down 3*4
4. Push up 3 sets @ 50%

Metcon: 15 min AMRAP
15 Push up
15 Kettlebell swing 24/16
30 Double unders