לוטוף, מלקמו, סשה ושמעון The Leftovers

SMWOD: For time
2000 m Run
50 Pull up
100 Push up
150 Air squat
2000 m Run
*If you have a vest use it