להשוות את התוצאה ל 30/10/18 אימון 772

Strength:
Back rack reverse lunges 10-10-10-10 ( 5 each leg)

Metcon: Karen
For time:
150 Wall ball 20/14