קרינה

Strength:
Front squat 8-8-8-8-8
55%-60%-65%-70%-70%

Metcon: 12 min EMOM
1: 12 Thrusters 42.5/30
2: 12 burpee over the bar
3: 12 Calories assault bike/ 15 row