סטיבן

להשוות תוצאות עם אימון 1073 14/09/19

Strength:
Push jerk 5-5-5-5-5
65%-70%-75%-80%-80%

Metcon: Helen
3 rounds for time
400m Run
21 Kettlebell swing 24/16
12 Pull up

Option B:
300m Run
15 Kettlebell swing 16/12
9 Jumping pull up