להשוות תוצאות עם יום שבת 27/07/19 אימון 1034

Metcon: Kelly
5 Rounds for time
Run 400 meters
30 box jump
30 Wall ball 10/6 kg

Intermediate Option
5 rounds for time of:
Run 400 meters
20 box jumps
20 wall-ball shots

Beginner Option
4 rounds for time of:
Run/Row 400 meters
20 box step-ups
20 squats