מלקמו ושמעון

Strength:
Deadlift 10-6-4
65%-70%-75%

Metcon: 14 min AMRAP
20 Wall ball 20/14
10 Deadlift 60/42.5
5 Shoulder to overhead

Scaled: 14 min AMRAP
15 Wall ball 6/4
7 Deadlift 40/27.5
3 Shoulder to overhead