אנדרי

SMWOD: For time
1000 m Run
15 Burpee
1000 m Run
15 Burpee
25 Box jump
1000 m Run
15 Burpee
25 Box jump
35 Toes to bar
1000 m Run
15 Burpee
25 Box jump
35 Toes to bar
45 Thrusters 42.5/30

Scaled:
SMWOD: For time
700 m Run
10 Burpee
700 m Run
10 Burpee
18 Box jump
700 m Run
10 Burpee
18 Box jump
25 Sit up
700 m Run
10 Burpee
18 Box jump
25 Sit up
30 Thrusters 30/20