דריה

Strength:
Floor press 8-8-8-8
60%-65%-70%-75%

Metcon: 15 min AMRAP
600 m Run
12 Toes to bar
12 Handstand push up

Scaled:
15 min AMRAP
600 m Run/ Row
12 V up
12 Push up