אלומה

Technique:
Power snatch-warm up to working weight

Metcon: EMOM 30 min
1 Power snatch 60/42.5
3 pull ups
5 Wallball shots 20/14

Scaled: EMOM 21 min
1: 6 Plate ground to overhead
2: 10 Ring row
3: 15 Air squat