פולינה וליאור

Strength: EMOM 16 min
1: 12 Hand Release Push Up
2: 15 Hollow Rocks
3: 10 Strict HSPU/ Box/ Pike
4: 30sec Hollow hold

Metcon: AMRAP 20 min
12 Push Press
12 Devil Press
12 Swing

Body weight version:
12 Chair dips
12 Half Burpee
20 Mountain climbers