אליסה

METCON
EMOM x 8
5 Burpee to Target
10-30 DU

Straight into..

Every 3:30 x 6
400m Run
14 DB Snatches (22.5/15)
14 Box Jump Over