המטרה באימון של היום היא לבצע מקסימום חזרות בכל דקה.
האימון מורכב משלושה סיבובים של שבע דקות עבודה 10 שניות מעבר בין כל דקה ודקה מנוחה בין כל סיבוב.

Wod: 3 Rounds of 7 min EMOM

Sumo Deadlift High Pull

Push Press

Double Unders

Ring Row

Sit Up

Push Up

Air Squat