ממשיכים למצוא משקל מקסימאלי בתנועות הכוח העיקריות והיום ה Press.
חימום זהה לחימום של יום ראשון מבחינת הסטים והחזרות, להקפיד על טכניקה בביצוע התנועה.

Strength:
Press find 1rm or 5rm

Wod:15 min AMRAP 

3-6-9-12….

Shoulder to overhead 50/40 kg

Burpee over the bar.