ממשיכים במסורת האימון המנטאלי של שבת.

Wod: Michael

3 Rounds for time

800 m Run

50 Back Extensions

50 Sit Up