בחלק הראשון של האימון נקדיש 15 דקות לעבודה על חיזוק חגורת הכתפיים
וחיזוק הרגליים באופן חד צדדי.
LYTP – ארבע תנועות לחיזוק חגורת הכתפיים, יש לעשות 3 סטים של 12 חזרות מכל תנועה, ניתן להוסיף משקל קל.
סרטון הדגמה מצורף

העבודה היא לא על זמן אלא על איכות.

Strength:

step up 3*20 ( 10 each leg) add weight if needed
Shoulder girdle exercise
LYTP 3*12 each exercise

Metcon: 20 min As many rounds as possible 

20 Wall ball sit up 10/6 kg

20 Push up

500 m run