בחלק הראשון של האימון נקדיש 15 דקות לעבודה על חיזוק חגורת הכתפיים
וחיזוק הרגליים באופן חד צדדי.
LYTP – ארבע תנועות לחיזוק חגורת הכתפיים, יש לעשות 3 סטים של 12 חזרות מכל תנועה, ניתן להוסיף משקל קל.
העבודה היא לא על זמן אלא על איכות.

Strength:

step up 3*20 ( 10 each leg) add weight if needed
Shoulder girdle exercise
LYTP 3*12 each exercise

Metcon: 3 Rounds for time

400 m Run

20 Kettlebell snatch 16/12 kg

15 Wall ball shots 10/6 kg