טאבטה היא צורת אימון שבה אנחנו מבצעים מקסימום חזרות במשך 20 שניות ונחים 10 שניות,

חוזרים על זה במשך 8 סיבובים, רק אחרי שהשלמנו 8 סיבובים כלומר 4 דקות של עבודה ביחד עם מנוחה נעבור לתנועה הבאה.

המטרה שלנו היא לנסות לשמור על אותו מספר חזרות קבוע לאורך כל שמונת הסיבובים,

כמובן שנסכום את סך כל החזרות באימון, השאיפה שלכם היא לבצע כמה שיותר חזרות.

הזמן המצטבר של האימון הוא 16 דקות.

Strength:

Back squat 3*5 (60%)

Ring L sit 3*20-40 sec

Metcon: Tabata Something Else

Strict pull up

Push up

Sit up

Air squat