מתחילים את המחזור השני של ונדלר 5/3/1
למשקלי עבודה מהחודש הקודם מוסיפים 5 ק”ג לתרגילי פלג גוף תחתון,
ו 2.5 ק”ג לתרגילי פלג גוף עליון.

http://www.crossfittzafon.com/wendler531/

Strength: Deadlift

5-5-5

65%-75%-85%+

Add 5 kg to the previews month

Or

5-5-5 add 5 kg to last week

Between sets 3*15 back extension

Metcon: 5 Rounds for time

5 Deadlift (70%)

10 Handstand push up

15 Pull up