ממשיכים בעבודה א סימטרית לחיזוק חגורת הכתפיים והרגליים.

המטרה שלנו היא לצמצם ככל הניתן את חוסר האיזון בגפיים.

 

Strength:

Bulgarian split squat 3*10 each leg

Kettlebell clean & Jerk technique

Metcon: Partner workout

3 Rounds for time

400 m Run

 Kettlebell clean & jerk 24/16 kg